20 СМТ

Уважаеми колеги,

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 11 ноември 2018 г. (неделя) ще се проведе Двадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 16.11.2018 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 3.12.2018 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Желателно е състезанието да се провежда във всяко училище, което има повече от 20 ученици, изявили желание за участие.

Заявките за участие от организаторите в училищата-домакини и таксата за правоучастие от 8 (осем) лева се приемат на 7 и 8 ноември (сряда и четвъртък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа в І СУ «Пенчо Славейков», с адрес: ул. «Стара планина», № 11 (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н. Вапцаров»). Заявката трябва да съдържа следната информация:

  • училище;
  • телефони и e-mail за контакти;
  • брой на учениците по класове.

Материалите за състезанието ще се получават на 8 и 9 ноември (четвъртък и петък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 в І СУ.

Таксата за правоучастие може да бъде преведена и на следната банкова сметка:  СОФМАТBG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев.

 

Информация за ученици, в чиито училища няма да се провежда турнира:

Уважаеми родители,

Ако желаете да запишете детето си за Софийския математически турнир:

  1. Проверете дали в училището на детето ви ще се провежда турнира.
  1. Ако във вашето училище не се провежда СМТ, може да запишете за участие в състезанието и да внесете таксата правоучастие:
  • до 6 ноември 2018 г. (включително) в някое от следните училища:

5 ОУ (район Витоша) Румен Пощаков – тел. 0884 801 665

19 СУ (район Красно село) Лидия Първанова – тел. 0884 013 539

23 СУ (район Слатина) Мария Арабаджийска – тел. 0882 003 744

33 ОУ (район Люлин) – допълнителна информация

35 СУ (район Лозенец) Поля Байчева – тел. 0887 730495

112 ОУ (район Оборище) Веселина Дамянова – тел. 0885 383 008

128 СУ (район Младост) Аврамов – тел. 0899 303 258 (този телефон е на канцеларията, но няма проблем да го търсят)

127 СУ (център) Георги Моллов – тел. 0886 185 794

  • само на 6 ноември 2018 г. от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 в І СУ с адрес: ул. «Стара планина», № 11 (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н. Вапцаров»)
  1. За резултата от състезанието може да се осведомите в училището, в което се е явило детето.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите Мария Лилкова на тел. 0888 317 679 и към Пенка Нинкова на тел. 0887 235 158.

 

С уважение :

Мария Лилкова:

Председател на Софийска градска секция

Advertisements

19 СМТ

Теми от турнира

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Отговори 1 клас

Отговори 2. – 7. клас

Първенци на 19 СМТ

Училища, удостоени с купи за отлично представяне на учениците си в СМТ:

от град София: СМГ „Паисий Хилендарски“, ЧНУ „Питагор“, Първа частна математическа гимназия, ЧОУ „Света София“, 145. ОУ „Симеон Радев“, 107. ОУ „Хан Крум“, ЧСУ „Веда“, ЧОУ „Томас Едисън“, 192. СУ „Христо Ботев“, ЧОУ „Меридиан 22“, ЧСУ „Българско школо“, 16. ОУ „Райко Жинзифов“, 19. СУ „Елин Пелин“, 41. ОУ „Патриарх Евтимий“, 55. СУ „Петко Каравелов“, ЧОУ „Д-р Петър Берон“, ЧОУ „Св. Кл. Охридски“, ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“, 105. СУ „Атанас Далчев“, 112. ОУ „Стоян Заимов“, 120. ОУ „Г. С. Раковски“, 128. СУ „Алберт Айнщайн“, 143. ОУ „Георги Бенковски“, 163. ОУ „Черноризец Храбър“, 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, 36. СУ „Максим Горки“, 38. ОУ „Васил Априлов“, 5. ОУ „Иван Вазов“, 52. ОУ „Ц. Церковски“ и 33. ОУ „Санкт Петербург“

от град Варна: ОУ “П. Р. Славейков“, МГ “Д-р Петър Берон“ и СУ “Св. Кл. Охридски“

от град Бургас: ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ОУ „Братя Миладинови“