21 СМТ

Уважаеми колеги и родители,
Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.
През тази учебна година на 9 ноември 2019 г. (събота) от 11 часа ще се проведе Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.
Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).
Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4.12.2019 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието като попълнят декларация по образец.
Желателно е състезанието да се провежда във всяко училище, което има повече от 15 ученици, изявили желание за участие.
Училищата, домакини на състезанието, подават заявките си за участие до 5 ноември (вторник) на посочените за контакти телефони или e-mail адреси и внасят таксата за правоучастие от 10 (десет) лева на 1 ученик на 6 и 7 ноември (сряда и четвъртък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа в І СОУ «Пенчо Славейков», с адрес: ул. «Стара планина», № 11 (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н. Вапцаров»). Заявката трябва да съдържа следната информация:
• училище;
• телефони и e-mail за контакти;
• брой на учениците по класове.
Учениците, в чиито училища не се организира турнира, може да се запишат за участие в следните училища – домакини:
• 19 СУ Вяра Конарева 02 952 24 84
• 20 ОУ канцелария – за СМТ 02 952 13 04
• 23 СУ Мария Арабаджийска 0882 003 744 или 0899 106 254
• 96 СУ Р. Иванова 0884 059 475
• 112 ОУ В. Дамянова 0885 383 008
• 128 СУ Аврамов 0899 303 258
35 СУ Поля Байчева 0887 730 495 (след 12:30 ч.)
5 ОУ г-н Пощаков 0884 801 665
Таксата за правоучастие може да бъде преведена и на следната банкова сметка: СОФМАТ – BG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев, като копие на платежното се представя до 4 ноември в училището, в което ученикът ще се яви на турнира.
Представители на училищата-домакини трябва да получат материалите за състезанието на 7 и 8 ноември (четвъртък и петък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 в І СОУ.
За контакти:
Мария Лилкова на тел. 0888 317 679, e-mail: lilkova@mail.bg
Пенка Нинкова на тел. 0887 235 158, e-mail: p_ninkova@abv.bg
С уважение :
Мария Лилкова:
Председател на Софийска градска секция

Реклами