20 СМТ

Уважаеми колеги,

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 11 ноември 2018 г. (неделя) ще се проведе Двадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 16.11.2018 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 3.12.2018 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Желателно е състезанието да се провежда във всяко училище, което има повече от 20 ученици, изявили желание за участие.

Заявките за участие от организаторите в училищата-домакини и таксата за правоучастие от 8 (осем) лева се приемат на 7 и 8 ноември (сряда и четвъртък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа в І СУ «Пенчо Славейков», с адрес: ул. «Стара планина», № 11 (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н. Вапцаров»). Заявката трябва да съдържа следната информация:

  • училище;
  • телефони и e-mail за контакти;
  • брой на учениците по класове.

Материалите за състезанието ще се получават на 8 и 9 ноември (четвъртък и петък) от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 в І СУ.

Таксата за правоучастие може да бъде преведена и на следната банкова сметка:  СОФМАТBG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев.

 

Информация за ученици, в чиито училища няма да се провежда турнира:

Уважаеми родители,

Ако желаете да запишете детето си за Софийския математически турнир:

  1. Проверете дали в училището на детето ви ще се провежда турнира.
  1. Ако във вашето училище не се провежда СМТ, може да запишете за участие в състезанието и да внесете таксата правоучастие:
  • до 6 ноември 2018 г. (включително) в някое от следните училища:

5 ОУ (район Витоша) Румен Пощаков – тел. 0884 801 665

19 СУ (район Красно село) Лидия Първанова – тел. 0884 013 539

23 СУ (район Слатина) Мария Арабаджийска – тел. 0882 003 744

33 ОУ (район Люлин) – допълнителна информация

35 СУ (район Лозенец) Поля Байчева – тел. 0887 730495

112 ОУ (район Оборище) Веселина Дамянова – тел. 0885 383 008

128 СУ (район Младост) Аврамов – тел. 884 0381 (този телефон е на канцеларията, но няма проблем да го търсят)

127 СУ (център) Георги Моллов – тел. 0886 185 794

  • само на 6 ноември 2018 г. от 9:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 16:30 в І СУ с адрес: ул. «Стара планина», № 11 (вход от ул. «11-ти август» срещу ПГМЕ «Н. Вапцаров»)
  1. За резултата от състезанието може да се осведомите в училището, в което се е явило детето.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите Мария Лилкова на тел. 0888 317 679 и към Пенка Нинкова на тел. 0887 235 158.

 

С уважение :

Мария Лилкова:

Председател на Софийска градска секция

Advertisements