18 СМТ

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 19 ноември  2016 г. (събота) се проведе Осемнадесети  Софийски математически турнир за ученици от І до VІІІ клас.

Теми от турнира:

1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

5. клас

6. клас

7. клас

8. клас

Отговори 1. клас

Отговори 2. – 12. клас

Бланка за отговори

На 14 декември в тържествена обстановка бяха наградени първенците на Осемнадесетия Софийски математически турнир.

Отличени бяха и  училищата, чиито ученици са постигнали високи резултати и са завоювали най-много медали, а именно: СМГ „Паисий Хилендарски“, ЧНУ „Питагор“, ЧОУ “Света София“, 125 СУ „Проф. Боян Пенев“, 145 ОУ „Симеон Радев“, 107 ОУ „Хан Крум“,

55 СУ „Петко Каравелов“, ОУ „П.Р.Славейков“, Варна, 19 СУ „Елин Пелин“, ЧСОУ „Българско школо“, 20 ОУ „Тодор Минков“, ОУ „Бр. Миладинови“, Бургас, ЧОУ „Д-р Петър Берон“, ЧОУ „Св.Кл.Охридски“, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“,

134 СУ „Димчо Дебелянов“, 36 СУ „Максим Горки“, 5 ОУ „Иван Вазов“, 52 ОУ „Цанко Церковски“, ЧОУ „Веда“, Първа частна математическа гимназия, 10 СУ „Теодор Траянов“, 34 ОУ „Стою Шишков“, 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“, 105 СУ „Атанас Далчев“, 112 ОУ „Стоян Заимов“, 138 СУ „Проф. Васил Златарски“, 22 СУ „Г. С. Раковски“, 143 ОУ „Георги Бенковски“, 38 ОУ „Васил Априлов““, 41 ОУ „Патриарх Евтимий“ и 48 ОУ „Йосиф Ковачев“

Advertisements