20 СМТ

На 11 ноември 2018 г. В София, Пловдив и Бургас се проведе Двадесетият софийски математически турнир за ученици от първи до седми клас.

Теми:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Отговори 1 клас

Отговори 2. – 7. клас

ОБОБЩЕНО КЛАСИРАНЕ на участниците, получили над 50 % от максималния резултат.
Останалите участници в турнира могат да проверят резултатите си в училището, в което са се явили. В началото на резултатите за всеки клас са оцветени в зелено имената на учениците – Първенци на турнира, които ще получат отличия.

ПЪРВЕНЦИ НА ТУРНИРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТЛИЧИЯТА

Със специален ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ са отличени трима ученици:
Мария Касия Людмилова Петрова от 4. клас на ЧНУ „Питагор“, четири пъти носител на златен медал за постигнати максимални резултати на 17., 18., 19. и 20. Софийски математически турнир.
Виктория Тихомирова Данчева от 4. клас на 145 ОУ, четири пъти носител на златен медал за постигнати максимални резултати на 17., 18., 19. и 20. Софийски математически турнир.
Мина Филипова Недева от 3. клас на ЧОУ „Света София“, три пъти носител на златен медал за постигнати максимални резултати на 18., 19. и 20. Софийски математически турнир.

УЧИЛИЩА, отличени с ПЛАКЕТИ за отлично представяне на учениците в 20. СМТ:
СМГ „Паисий Хилендарски“, ЧОУ „Света София“, ЧНУ „Питагор“, 145 ОУ „Симеон Радев“, Първа частна математическа гимназия, 107 ОУ „Хан Крум“, 125 СУ „Проф. Боян Пенев“,
ЧОУ „Томас Едисън“, ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“, 55 СУ „Петко Каравелов“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, ЧОУ „Св. Климент Охридски“, 105 СУ „Атанас Далчев“, 163 ОУ „Черноризец Храбър“,
ЧОУ „Азбуки“, ЧСУНЕ „Веда“, 128 СУ „Алберт Айнщайн“, ЧСУ „Българско школо“, ОУ „Братя Миладинови“, Бургас, 19 СУ „Елин Пелин“, 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, 33 ОУ „Санкт Петербург“, 38 ОУ „Васил Априлов“, 8 СУ „Васил Левски“, ЧОУ „Ерих Кестнер“, 10 СУ „Теодор Траянов“, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, 112 ОУ „Стоян Заимов“, 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“,
134 СУ „Димчо Дебелянов“, 18 СУ „Уилям Гладстон“, 34 ОУ „Стою Шишков“,
109 ОУ „Христо Смирненски“, 20 ИОУ „Тодор Минков“, 54 СУ „Свети Иван Рилски“,
23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“